Utförda Uppdrag

Vi har hjälpt kunder inom den offentliga sektorn, företag i många olika branscher, universitet och privata individer runt om i Sverige.

FLERA SVENSKA
UNIVERSITET

Ramavtal med svenska universitet för översättnings- och språkgranskningstjänster. Hjälper forskare med granskning av artiklar, manus, avhandlingar, ansökningar för forskningsbidrag mm. På den administrativa sidan översätter och granskar vi kursplaner, universitetspolicyer, avtal, riktlinjer, rapporter mm. Vi hjälper även forskare på flera andra universitet med språkgranskning på engelska.

FINANSIELLA- OCH HÅLLBARHETSRAPPORTER

Översättning och språkgranskning. Flerårigt samarbete med en kommunikationsbyrå som producerar årsredovisningar, hållbarhetsrapporter, prospekt, kvartalsrapporter mm. Vi använder verktyg som CtrlPrint och InCopy för en smidig digital arbetsprocess.

REDOVISNINGS- OCH
RÅDGIVNINGSFÖRETAG

Med en bakgrund inom kommunikation på PwC, så är det naturligt att vi samarbetar med flera av de stora revisions- och konsultföretagen. Översättning av policys, kvalitétsdokumentation, tjänstebeskrivningar, interna nyhetsartiklar mm. Copywriting uppdrag inom riskhantering, resilience, krisplanering, hållbarhet, efterlevnad av nya regelverk mm.

SKOGSINDUSTRIN

Vi hjälper till med översättning av hållbarhetsrapporten, interna policys och marknadskommunikation såsom nyhetsartiklar, hemsidan, nyhetsbrev mm.

PRIVATA INDIVIDER

Som auktoriserade översättare får jag hjälper kunder med privata ärenden såsom översättning av handlingar inför adoption av barn, översättning av domar och andra officiella beslut, översättning av intyg och betyg för arbete och studier utomlands.

SAAS-FÖRETAG

Långvarigt samarbete med ett SaaS företag som levererar lösningar för regelefterlevnad. Vårt uppdrag var att förstå produkterna och de nya EU-reglerna och skriva all kommunikation på engelska inkl. artiklar, rapporter, hemsidan, tal, filmmanus, bloggar, mm.

Client testimonials

“Lisa was my go-to person for writing anything important – strategy documents, presentations… all communications. I really appreciated how she could turn unstructured or complicated ideas into clear messages. She was well-trusted and valued for her communications advice and knowledge, as well as her great writing skills.”

Kohei Hamazaki

Managing Director, Global Advisory Strategy, PwC

“Lisa’s business writing is top-quality, clear and well-tailored to the audience – and often delivered within tight deadlines. She’s easy to work with and always comes up with suggestions and a recommended approach for each project. She’s a great back-up resource for writing all kinds of business communications.”

Bridget Atherton

Global Marketing & Communications Director, PwC

Mycket väl organiserad. Vi fick hela tiden vara aktiva och jag uppskattar mycket alla tillfällen att tala engelska. En positiv och peppande atmosfär gjorde att det inte kändes svårt och nervöst att delta.
Lisa var fantastisk och så uppmuntrande. Fick mig att våga mer än jag trodde!!

Student, engelska för vårdadministratör

Lernia Yrkeshögskola

Lisa was the communications advisor to our global Advisory leadership team for several years. We valued her deep understanding of our business strategy and brand, and her ability to help us communicate these internationally, through all kinds of channels. She also wrote and edited high-level reports, presentations and speeches for our Board and for other important meetings. She was fun and reliable to work with too and I trusted her recommendations and opinion on a wide range of marketing and communications matters.”

Graeme Pike

Former Partner, Global Advisory COO, PwC

“In my role as EMEA leader for our Advisory practice I worked for a number of years with Lisa. She did an outstanding job in helping me and others of the Global and EMEA team in preparing strategy papers, marketing material, internal and external communications. But also speeches for presentations of the leadership team. The quality and timing of the material was always very good and I liked working with her. She is client focused but can be straightforward and candid with her opinions as well. As a Dutchman I always like that.”

Arno Pouw

Former Partner, EMEA Advisory Leader, PwC

“Suverän lärare, pedagogisk, trevlig, rolig och ändå strikt. Behåll henne!”

Student, engelska för vårdadministratör

Lernia Yrkeshögskola

Brands with whom we have partnered

Hör av dig idag

Välj fil/erIngen fil valdTillåtna filtyper: js, xcf, numbers. Max storlek på fil: 5 MB