Integritetspolicy

Anything English (“vi”, “oss” eller “vår”) driver webbplatsen anythingenglish.se (“Tjänsten”). Vi är fast beslutna att respektera din integritet och skydda dina personuppgifter, vilket är all information som kan identifiera dig som en enskild person.

Denna sekretesspolicy informerar dig om vår policy för insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har kopplat till dessa uppgifter.

1. Insamling och användning av information

Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår tjänst till dig.

Typer av uppgifter som samlas in:

Personuppgifter: När du använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (“personuppgifter”). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

E-postadress
Förnamn och efternamn
Telefonnummer
Adress

Cookies och användningsdata: Bilagor och blanketter som du tillhandahåller via våra kontaktformulär. Cookies.

2. Användning av data

Anything English använder de insamlade uppgifterna för olika ändamål:

To tillhandahålla och underhålla vår tjänst.
För att meddela dig om ändringar i vår tjänst.
För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det.
För att tillhandahålla kundsupport.
För att samla in analyser eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst.
För att övervaka användningen av vår tjänst.
För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem.

3. Lagring av uppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, lagras i vår webbplatsdatabas och skyddas med hjälp av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy.

4. Utlämnande av uppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part förutom när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller när det krävs enligt lag.

5. Dina dataskyddsrättigheter enligt GDPR

Om du är bosatt i Europeiska unionen (EU) har du vissa dataskyddsrättigheter. Anything English syftar till att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter. Rättigheterna inkluderar:

Rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig.
Rätten till rättelse.
Rätten att göra invändningar.
Rätten till begränsning.
Rätten till dataportabilitet.
Rätten att återkalla samtycke.

6. Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vår integritetspolicy uppdaterades senast den 14 februari 2024.