An example:

Översättning från svenska till engelska

Det är mycket att tänka på om man vill ha en bra översättning – det handlar inte bara om översättning av ord från svenska till engelska. Val av ord, ton och språklig stil varierar beroende på vem du kommunicerar med och hur du vill uppfattas. Och vilken engelska ska man använda – brittisk eller amerikansk?

Vid översättning av hemsidor används oftast ett annat språkbruk än vid till exempel översättning av affärsdokument eller strategidokument riktade till potentiella investerare.

Jag översätter från svenska till engelska. Jag arbetar med din text till dess du känner dig säker på att din översättning verkligen är rätt för din publik eller målgrupp.
 


Jag hjälper dig gärna med:

  • Översättning av all typ av affärsdokument till engelska inkl. affärsplaner, årsredovisningar, rapporter, strategidokument, enklare avtal
  • Översättning av marknadsmaterial till engelska: broschyrer, foldrar, handböcker, instruktioner, reklam, pressinformation, nyhetsbrev, tidningsartiklar,
  • Översättning av annan kommunikation till engelska t.ex. tal, presentationer, manus, formulär och annan information,  
  • Översättning av hemsidor till engelska inkl. sökordsoptimering
  • Översättning av skönlitteratur till engelska
  • Översättning av vetenskapliga dokument, undersökningar och rapporter


 

  

Viktigt att information är korrekt också på engelska...
Läs ledaren publicerad 3 augusti 2013 i Tidningen Ångermanland:
Länk till artikeln
Se som Pdf


Kunder berättar

"Vad enkelt det är att jobba med dig. Dokumentet är mycket bra strukturerat. Lätt att förstå och fundera över, supertack!"
Tina Ekström, Nyckeltalsinstitutet

"Jag trodde jag hade riktigt bra engelska men när jag jobbar med dig förstår jag att det verkligen är en konst att översätta bra. Tack!"

exempel på klientuppdrag

  • Longstay Hotel (översättning av hemsida)
  • Sjukt Begär (översättning av skönlitteratur)
  • Snabbväxande verksamhet inom hälsobranschen (översättning av affärsplan)