An example:

Tjänster

Med en mix av min långa erfarenhet i kombination med din kunskap om dina produkter, tjänster och marknader förbättrar vi tillsammans din förmåga att kommunicera effektivt på engelska.

 

Den engelska jag använder är skräddarsydd för just din målgrupp, din önskade geografiska marknad eller kommunikationskanal och du får översättningar som förmedlar ditt budskap på bästa sätt.

Varför anlita Anything English?

Ditt budskap kommer att inspirera, övertyga, påverka eller överraska din publik allt efter ditt önskemål.

 • Det engelska språket från en person som har det som modersmål.
 • Kvalificerad rådgivning från en expert inom kommunikation.
 • Djup interkulturell förståelse och grundlig förståelse för det svenska samhället.
 • Internationell erfarenhet från 20 år utomlands.
 • Professionell erfarenhet från stora och små företag.

Skriva engelsk text

Jag skriver text på engelska åt –eller tillsammans med –dig. Under processen håller vi kontakten regelbundet för att säkerställa att slutresultatet blir rätt för dig: formellt eller informellt, beskrivande eller stringent, amerikansk eller brittisk, kortfattat eller djuplodande, humoristiskt eller seriöst. Varje text har sina egna krav.

 

Här är bara ett urval av vad jag kan hjälpa dig att skriva:

 • Marknadsföringsmaterial inklusive webbsidor, säljmaterial, offerter, produkt- och tjänstebroschyrer och reklam
 • Formulär, CV
 • Artiklar
 • Handböcker och instruktioner
 • Intern kommunikation, inklusive strategidokument, nyhetsbrev och medarbetarhandböcker
 • Tal, presentationer och manus

Rådgivning

Jag arbetar med dig för att formulera och förmedla ditt budskap till rätt personer, på rätt sätt, via rätt kanaler, i rätt tid, med rätt engelskt språkbruk.


Tillsammans säkerställer vi att din kommunikation på engelska blir rätt från början. Därmed kan du undvika kostsamma, tidskrävande eller pinsamma misstag.


Baserat på dina mål och din kunskap om din verksamhet kan vi:

 • Utveckla kommunikationsstrategier, för hela företaget eller en del av verksamheten – eller inför en lansering
 • Utveckla konkreta, mätbara kommunikationsplaner baserade på dina strategier
 • Formulera budskap som engagerar
 • Hjälpa dig att utveckla rätt kommunikationskanaler och verktyg för din målgrupp

Språkgranskning

Jag justerar eller korrigerar texter som redan har skrivits på engelska. Jag korrekturläser engelska texter för att säkerställa att tonen är rätt, att grammatiken är korrekt och att fraser och uttryck som används är lämpliga för målgrupp och syfte.


Jag ser till att syftet med din engelska text uppfylls och att den profilerar dig och ditt företag på bästa sätt.

 • Textbearbetning och textredigering
 • Korrekturläsning
 • Spåkrådgivning

Undervisning i affärsengelska

Vill du känna dig mer säker i ditt användande av det engelska språket? Jag kan hjälpa dig att förbättra dina kunskaper med skräddarsydda kurser som matchar dina behov:

 • Höja din kompetens när det gäller att skriva, tala eller presentera
 • Utveckla ditt ordförråd med fokus på specifika verksamhetsområden som t ex: forskning, läkemedel, konsulttjänster, bank och finans eller turism
 • Utveckla ditt ordförråd med fokus på aktiviteter: förhandla, intervjua, sälja eller coacha
 • Utveckla ditt ordförråd med fokus på specialistområden: ekonomi, marknadsföring, försäljning, inköp eller logistik.
 • Individuell coaching  i kommunikation på engelska för ett specifikt behov som ett viktigt affärsmöte, hålla tal, en viktig presentation eller ett utländskt besök.

Översättning från svenska till engelska

Jag gör även översättningar från svenska till engelska, både fack- och skönlitteratur. Jag arbetar med din text till dess du känner dig säker på att din översättning verkligen är rätt för din publik eller målgrupp.

Priser

 • Översättning: 1,85 – 2,25 kr/ord beroende på tidsåtgång och textens svårighetsgrad och längd.
 • Språkgranskning: 50% av översättningspris.
 • Uppdrag till fast pris överenskoms särskilt.
 • Alla priser är exkl. moms